midler fra driften (FFO)

Fond fra driften (FFO) er et mål på en bedrifts evne til å generere kontantstrøm fra kjernevirksomheten. Det brukes ofte som en beregning for å vurdere den økonomiske ytelsen til eiendomsinvesteringsfond (REIT). FFO beregnes ved å legge tilbake visse ikke-kontante poster til nettoinntekten, slik som avskrivninger og amortiseringer. Dette gir et mer nøyaktig bilde av … Les mer