Full sysselsetting

Begrepet «full sysselsetting» er mest brukt i makroøkonomiske sammenhenger, og refererer til situasjonen der det er like mange jobber tilgjengelig som det er arbeidere som søker arbeid. Med andre ord representerer full sysselsetting en situasjon der økonomien opererer på eller nær kapasitet. Det finnes en rekke ulike måter å måle full sysselsetting på, men en … Les mer

True Strength Index (TSI) Definisjon

True Strength Index (TSI) er en teknisk indikator som måler momentumet til et verdipapirs pris ved å sammenligne omfanget av nylige gevinster med nylige tap. TSI-en beregnes ved først å bestemme prisendringen over en viss periode, og deretter ta den absolutte verdien av endringen. Den resulterende verdien jevnes deretter ut ved hjelp av et glidende … Les mer