Forbedringer av leieforhold: definisjoner, regnskap og eksempler

Forbedringer av leieforhold: Definisjon, regnskap og eksempler Hva er forbedringer av leieforhold i regnskap? Forbedringer i leieforhold er utbedringer som leietaker foretar på en eiendom, for leietakers regning, med det formål å gjøre plassen mer egnet for leietakers spesifikke forretningsbehov. Disse forbedringene blir utleiers eiendom når leietaker fraflytter plassen. Hva kan aktiveres under forbedringer av … Les mer