Etterslep

Begrepet «etterslep» refererer til mengden arbeid som har blitt akkumulert av et selskap, men som ennå ikke er fullført. Dette kan være i form av bestillinger som er lagt inn, men ikke fylt, eller arbeid som er påbegynt, men ikke avsluttet. Etterslep kan også referere til hvor mye penger som er investert i et prosjekt, … Les mer

Avsløring

Når et selskap planlegger å utstede verdipapirer, må det avsløre viss informasjon til offentligheten for å overholde verdipapirlovgivningen. Offentliggjøringen må innleveres til Securities and Exchange Commission (SEC) og gjøres tilgjengelig for allmennheten. Den inneholder informasjon om selskapets virksomhet, økonomi og ledelse. Offentliggjøringen må være fullstendig og nøyaktig, og den må gi investorer all informasjonen de … Les mer