Etterslep

Begrepet "etterslep" refererer til mengden arbeid som har blitt akkumulert av et selskap, men som ennå ikke er fullført. Dette kan være i form av bestillinger som er lagt inn, men ikke fylt, eller arbeid som er påbegynt, men ikke avsluttet. Etterslep kan også referere til hvor mye penger som er investert i et prosjekt, men som ennå ikke er brukt. Er backlog et GAAP-mål? Nei, etterslep er ikke et GAAP-mål.

Er backlog uopptjente inntekter?

Det raske svaret er "nei", backlog er ikke uopptjente inntekter.

Grunnen til at backlog ikke er uopptjente inntekter er fordi det representerer fremtidige inntekter som ikke er opptjent ennå. Når arbeidet er fullført og levert, er inntektene tjent inn.

Backlog kan betraktes som en "pipeline" av fremtidige inntekter. Det er en viktig beregning for selskaper å spore fordi det gir dem innsyn i fremtidige inntekter.

Hva er etterslep i fakturering?

Begrepet "etterslep" i fakturering refererer til de utestående fakturaene som et selskap ennå ikke har betalt for. Dette kan skyldes at fakturaene fortsatt er under behandling, eller at kunden ennå ikke har betalt regningen. Etterslep kan også referere til det totale beløpet som et selskap skylder sine kunder.

Hva er bestillinger kontra etterslep? I regnskap refererer bookinger til verdien av alle salg som er bokført, eller registrert, i et selskaps regnskapssystem. Dette tallet inkluderer alle inntekter fra nysalg, samt eventuelle inntekter fra eksisterende salg som er fakturert, men ennå ikke mottatt. Backlog, derimot, refererer til verdien av alle salg som er bokført, men ennå ikke fakturert. Med andre ord er backlog verdien av alle salg som er foretatt, men som ennå ikke er registrert i regnskapssystemet.

Hvordan definerer du produktbacklog? En produktbacklog er en prioritert liste over arbeid for et utviklingsteam. Det vedlikeholdes vanligvis av produktets eier og brukes til å kommunisere hva som må bygges til utviklingsteamet. Produktbacklog kan også brukes til å prioritere funksjoner og spore fremgang på et produkt.