Kostnadspressinflasjon: når det oppstår, definisjon og årsaker

Hva er kostnadspressinflasjon og hva forårsaker det? Hva er NAIRU i økonomi? Den ikke-akselererende inflasjonsraten for arbeidsledighet (NAIRU) er nivået av arbeidsledighet der inflasjonen verken akselererer eller avtar. Det er med andre ord den «naturlige» arbeidsledigheten, som bestemmes av strukturelle faktorer i økonomien og er upåvirket av penge- eller finanspolitikken. Konseptet NAIRU er viktig i … Les mer

Quintiles Definisjon

En kvintil er en statistisk verdi som representerer 20 % av et gitt datasett. I finans brukes kvintiler ofte til å dele aksjer i fem like grupper basert på markedsverdi. De største 20 % av aksjene etter markedsverdi anses å være i den første kvintilen, de nest største 20 % er i den andre kvintilen, … Les mer