Erklæring om tilleggsinformasjon (SAI)

En erklæring om tilleggsinformasjon (SAI) er et offentliggjøringsdokument som gir tilleggsinformasjon om et verdipapirfond som ikke er nødvendig å offentliggjøre i fondets prospekt. SAI er arkivert til Securities and Exchange Commission (SEC) som en del av fondets registreringserklæring. SAI inkluderer vanligvis informasjon om fondets investeringsstrategier, risikofaktorer og ytelse. SAI inneholder også informasjon om fondets ledergruppe … Les mer

Hva er det svarte markedet?

Vi bruker vanligvis begrepet svart marked i det vanlige, for å referere til de økonomiske aktivitetene som utføres hemmelig eller utenfor loven. Imidlertid er definisjonen av det svarte markedet økonomisk sett noe bredere. Konseptet med det svarte markedet har dukket opp i historien knyttet til stater og regjeringer som utøver overdreven kontroll. Om ham precio … Les mer

Kategorier S

Hva er informasjonskapsler?

Nettlesercookies er filer som er opprettet av et nettsted som inneholder små mengder data og sendes mellom en avsender og en mottaker. På Internett vil avsenderen være den server hvor nettet er vert, mens mottakeren er nettleseren som brukes til å besøke Internett-sidene. Hva er informasjonskapsler til? Informasjonskapsler brukes fremfor alt for å identifisere brukeren … Les mer

Kategorier K