Markedstilgang

Markedsadgang refererer til bedrifters evne til å selge sine produkter og tjenester i et gitt marked. Det bestemmes ofte av offentlige forskrifter, handelsavtaler og andre faktorer. Markedstilgang kan være en adgangsbarriere for selskaper som ønsker å gå inn i et nytt marked. Hvis et land for eksempel har høye tollsatser på importerte varer, kan dette … Les mer

Blend Fund Definisjon

Et blandingsfond er et aksjefond som investerer i en blanding av aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Den nøyaktige blandingen vil avhenge av fondets investeringsmål. For eksempel kan et vekst- og inntektsfond investere 60 % av eiendelene i aksjer og 40 % i obligasjoner. Blend-fond tilbyr investorer en måte å diversifisere sine porteføljer uten å måtte … Les mer