Risikobasert kapitalkrav

Det risikobaserte kapitalkravet er en forskrift som er pålagt av amerikanske myndigheter på banker og andre finansinstitusjoner for å beskytte innskytere og banksystemet som helhet. Denne forskriften pålegger bankene å opprettholde et visst nivå av kapital i forhold til sine eiendeler, med mål om å sikre at bankene har nok pute til å absorbere tap … Les mer