Sertifikat for fornybar energi (REC)

I USA representerer et fornybar energisertifikat (REC) miljøattributtene til én megawatt-time (MWh) elektrisitet generert fra en kvalifiserende fornybar energiressurs. Én REC er lik én MWh elektrisitet produsert og levert til nettet fra en fornybar ressurs.

Sertifikater for fornybar energi er opprettet som en måte å oppmuntre til investeringer i fornybare energiressurser, og for å la verktøy og andre elektrisitetsleverandører oppfylle målene for fornybar energi. REC-er kan kjøpes og selges atskilt fra den underliggende elektrisitetsvaren, og de er omsettelige i både frivillige og overholdelsesmarkeder.

Miljøegenskapene knyttet til en REC avhenger av den fornybare energiressursen som brukes til å generere elektrisiteten. For eksempel representerer REC fra vindkraftproduksjon de fornybare energi-, miljø- og folkehelsefordelene ved vindkraft, inkludert fortrengning av konvensjonelle forurensninger som svoveldioksid, nitrogenoksider og karbondioksid.

Hvor mange typer fornybare sertifikater finnes det?

I USA finnes det tre typer sertifikater for fornybar energi (REC):

1) Renewable Electricity Certificate (REC): Også kjent som en grønn merkelapp, fornybar energisertifikat eller omsettelig fornybar sertifikat, representerer en REC miljøegenskaper på 1 megawatt-time (MWh) elektrisitet generert fra en fornybar energiressurs.

2) Solar Renewable Energy Certificate (SREC): Et Solar Renewable Energy Certificate (SREC) representerer miljøattributtene til 1 megawatt-time (MWh) elektrisitet generert fra en solenergiressurs.

3) Vindfornybar energisertifikat (WREC): Et vindfornybar energisertifikat (WREC) representerer miljøattributtene til 1 megawatt-time (MWh) elektrisitet generert fra en vindenergiressurs.

Hvordan måles REC?

REC (renewable energy certificate) sporingssystemer måler egenskapene til fornybar elektrisitetsproduksjon og leverer disse egenskapene til eierne av den fornybare generasjonen. Attributtene som måles inkluderer mengden (i MWh) og årgangen av fornybar elektrisitetsproduksjon, samt eventuelle andre tilknyttede miljøfordeler (f.eks. unngått utslipp av karbondioksid).

REC-sporingssystemet tildeler hver enhet for fornybar elektrisitetsproduksjon (f.eks. 1 MWh) en unik identifikator, som deretter brukes til å spore og overføre de tilknyttede attributtene. Sporingssystemet gir også et offentlig register over alle REC-er som er utstedt, som kan brukes til å verifisere eierskap og sikre at REC-ene ikke har blitt brukt eller solgt mer enn én gang.

Det finnes en rekke forskjellige REC-sporingssystemer i drift rundt om i verden, hver med sine egne regler og prosedyrer. De to største REC-sporingssystemene i USA er Interstate Renewable Energy Council (IREC) Standard og Environmental Protection Agency (EPA) Renewable Fuel Standard (RFS). Hva kalles REC i Europa? I Europa kalles REC-er opprinnelsesgarantier (GOs). GO-er utstedes av myndighetene i opprinnelseslandet og garanterer at elektrisiteten ble produsert fra fornybare energikilder. Utløper RECs? Nei, REC-er utløper ikke.

Hvordan handles sertifikater for fornybar energi?

Fornybare energisertifikater (REC), også kjent som fornybare energikreditter, er omsettelige miljøvarer i USA som representerer bevis på at én megawatt-time (MWh) elektrisitet ble generert fra en kvalifisert fornybar energiressurs. REC-er brukes ofte av verktøy og andre enheter for å oppfylle regulatoriske krav, for eksempel statlige Renewable Portfolio Standards (RPS).

REC-er kan omsettes på både frivillige og compliance-markeder. Det frivillige markedet består av enkeltpersoner og bedrifter som velger å kjøpe REC-er for å kompensere for sin egen strømbruk med fornybar energi. Overholdelsesmarkedet består av verktøy og andre enheter som er pålagt å kjøpe REC-er for å oppfylle regulatoriske krav.

Kjøpere av REC betaler vanligvis en premie over markedsprisen på elektrisitet for å støtte utviklingen av nye fornybare energiprosjekter. Prisen på REC varierer avhengig av den fornybare energiressursen, regionen der prosjektet er lokalisert, årgangen til REC (dvs. når den ble generert) og andre faktorer.

REC-er handles vanligvis gjennom nettplattformer eller gjennom meglere. Den vanligste typen REC er fornybar energiattributt kreditt eller RECA, som representerer miljøattributtene til én MWh elektrisitet generert fra en spesifikk fornybar ressurs.Andre typer REC-er inkluderer fornybare energikilder (RESCs), som representerer de fysiske egenskapene til én MWh elektrisitet generert fra en spesifikk fornybar ressurs, og fornybar energiproduksjonskreditter (REPCs), som representerer den faktiske produksjonen av én MWh elektrisitet fra en spesifikk fornybar ressurs.