Hva er sekvensrisiko?

Sekvensrisiko er risikoen for at rekkefølgen investeringsavkastningen mottas i vil påvirke det samlede resultatet. Det er en type investeringsrisiko som ofte blir oversett, men som kan ha en betydelig innvirkning på porteføljens ytelse. Tenk deg for eksempel to investorer som hver har en portefølje på $100 000. Investor A opplever 10 % avkastning i hvert … Les mer