Etterfølgende pris-til-inntjening (etterfølgende P/E) Definisjon

Det etterfølgende pris-til-inntektsforholdet (etterfølgende P/E) er et verdsettelsesforhold av et selskaps nåværende aksjekurs sammenlignet med inntjening per aksje de siste 12 månedene. Den etterfølgende P/E-verdien er en populær verdsettelsesberegning fordi den er enkel å beregne og dekker en lengre tidsperiode enn andre P/E-forhold, for eksempel fremover P/E-forhold. Formelen for å beregne etterfølgende P/E-forhold er: Etterfølgende … Les mer