Hva er våpenhopping?

Gun-jumping er den ulovlige handlingen å skaffe eller konsolidere kontroll over et målselskap før du har mottatt alle nødvendige regulatoriske godkjenninger. Våpenhopping kan ha mange former, men skjer vanligvis når kjøperen av et selskap tar skritt for å utøve kontroll over målselskapet før alle regulatoriske godkjenninger er innhentet. Dette kan for eksempel inkludere å tilsette … Les mer

Avkastningskurver forklart og hvordan du bruker dem til å investere

En rentekurve er en linje som plotter rentene, på et fastsatt tidspunkt, for obligasjoner med lik kredittkvalitet, men forskjellige forfallsdatoer. Den hyppigst rapporterte rentekurven er basert på rentene til amerikanske statspapirer. Denne rentekurven brukes som en referanse for andre gjeldsinstrumenter fordi statsobligasjoner anses å være de sikreste investeringene. Avkastningskurven kan brukes til å forutsi fremtidige … Les mer

Regnskapsoverskudd

Regnskapsmessig overskudd er den totale inntekten til et selskap minus selskapets totale utgifter. Dette inkluderer kostnadene for solgte varer, driftskostnader og avgifter. Det resulterende tallet er selskapets nettoinntekt. Hva er de tre typene fortjeneste? De tre typer overskudd er bruttoresultat, driftsresultat og nettoresultat. Bruttofortjeneste er fortjenesten et selskap tjener på sine salg, før eventuelle utgifter … Les mer