Derivative warrants: typer og eksempler

Avledede warranter: typer og eksempler. Hva er en warrant i handel? En warrant er et verdipapir som gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge et underliggende verdipapir til en spesifisert pris innenfor en viss tidsperiode. Warrants utstedes ofte av selskaper som en måte å skaffe kapital på, og de handles vanligvis på børser. Hva … Les mer

aksjefond

Et aksjefond er et aksjefond som investerer i aksjer. Aksjefond kan enten være aktivt forvaltet eller indeksfond. Indeksfond sporer en referanseindeks, for eksempel S&P 500, og forsøker å gjenskape indeksens ytelse. Aktivt forvaltede aksjefond forvaltes av et team av profesjonelle aksjevelgere som prøver å slå referanseindeksen. Aksjefond er ofte kategorisert etter investeringsstil. De tre viktigste … Les mer