Choppy Market Definisjon og eksempel

Hakkete markeder er perioder hvor prisen på en eiendel beveger seg uberegnelig og uten en klar retning. Disse periodene er ofte preget av manglende volum og manglende medvirkning fra både kjøpere og selgere. Hakkete markeder kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert makroøkonomiske nyheter, inntektsmeldinger eller til og med mangel på nyheter som beveger … Les mer

Double Dipping

Double dipping er et begrep som brukes for å beskrive en type svindel der en person eller et selskap vil forsøke å kreve to eller flere separate fordeler eller betalinger for det samme. For eksempel kan en person prøve å kreve dagpenger og uføretrygd samtidig, eller et selskap kan prøve å kreve skattefradrag for de … Les mer