Hvordan valutajusteringsfaktoren (CAF) fungerer

CAF er en avgift som vurderes av havskip for å ta hensyn til valutasvingninger. Det brukes på basis sjøfrakt og vurderes vanligvis på en per-container-basis. CAF er designet for å beskytte transportører mot inntektstap som kan skyldes valutasvingninger. Når en transportør påkaller CAF, vil de vanligvis publisere en melding på forhånd, som spesifiserer ikrafttredelsesdatoen og … Les mer

definisjon av ugjenkallelig remburs (ILOC)

En ugjenkallelig remburs (ILOC) er en remburs som ikke kan endres eller kanselleres av den utstedende banken uten godkjenning fra alle involverte parter. Når en ILOC er utstedt, er den utstedende banken forpliktet til å betale mottakeren det angitte beløpet, så lenge mottakeren oppfyller betingelsene som er skissert i rembursen. En ILOC brukes vanligvis i … Les mer