Enkel rentedefinisjon: Hvem har fordeler, med formel og eksempel

Hvem drar nytte av enkel interesse? Med formel og eksempel Hvordan finner du interesseeksempel? Forutsatt at du ønsker et eksempel på hvordan du beregner rente, vil vi bruke følgende scenario: Du har en sparekonto som betaler 2 % rente per år. Du setter inn $1000 på kontoen 1. januar. På slutten av året vil du … Les mer

Nonfeasance Definisjon

Nonfeasance er et begrep som brukes for å beskrive manglende handling når handling er nødvendig. Det er det motsatte av mishandling, som er å utføre en ulovlig eller urettmessig handling. Nonfeasance kan være enten kriminell eller sivil. Kriminell non-feasance oppstår når en offentlig tjenestemann unnlater å iverksette tiltak for å forhindre en forbrytelse eller for … Les mer