Tactical Asset Allocation (TAA)

Tactical Asset Allocation (TAA) er en porteføljestyringsstrategi som forsøker å slå markedet ved å aktivt administrere en porteføljes aktivamiks som svar på markedsforhold. Målet med TAA er å utkonkurrere en kjøp-og-hold-strategi eller en passiv aktivallokeringsstrategi ved å gjøre små, hyppige justeringer av porteføljen i et forsøk på å utnytte kortsiktige markedsmuligheter. TAA-strategier kan implementeres ved … Les mer