Enterprise Value (EV)

Enterprise Value (EV) er et mål på et selskaps totale verdi, ofte brukt som et mer omfattende alternativ til aksjemarkedsverdi. EV inkluderer både et selskaps aksjemarkedsverdi og dets gjeld, samt eventuelle minoritetsinteresser. Dette tiltaket er viktig fordi det gir et mer nøyaktig bilde av et selskaps sanne verdi, og er derfor en bedre veiledning for … Les mer

The Coinage Act of 1792

The Coinage Act of 1792 var en lov fra Kongressen som etablerte United States Mint og regulerte mynten i USA. Loven ble vedtatt 2. april 1792 og undertegnet av president George Washington. Handlingen skapte sølvkronen, kvart og halv dollar, og gullørn, halv ørn og kvart ørn. Loven regulerte også vekten og finheten til disse myntene. … Les mer

Definisjon av oppdagelsesrisiko

Oppdagelsesrisiko er risikoen for at vesentlige feil eller uregelmessigheter i regnskapet ikke blir oppdaget av revisor. Revisors mål ved utførelse av revisjonshandlinger er å redusere oppdagelsesrisikoen til et akseptabelt lavt nivå. Det er to typer oppdagelsesrisiko: 1. Iboende oppdagelsesrisiko – dette er risikoen for at en feil eller uregelmessighet ikke vil bli oppdaget av revisor … Les mer

Hvordan friksjonsarbeidsledighet oppstår i en økonomi

Friksjonsledighet er definert som arbeidsledighet som oppstår når arbeidere er mellom jobber eller søker etter sin første jobb. Denne typen arbeidsledighet anses å være naturlig og er ikke en indikasjon på noen form for økonomisk problem. Friksjonsarbeidsledighet er normalt og bør forventes i enhver økonomi. Hva er typene friksjonsarbeidsledighet? Det er tre hovedtyper av friksjonsledighet: … Les mer