Et børsnotert selskap: hva det er og hvordan det fungerer

. Et børsnotert selskap er et selskap hvis aksjer kjøpes og selges på en børs. Hvordan investerer du? Det er mange forskjellige måter å investere på, og den beste måten å investere på avhenger av dine individuelle mål og omstendigheter. Det er imidlertid noen grunnleggende prinsipper som gjelder for alle typer investeringer. Det første trinnet … Les mer

Forstå avskrivninger

Avskrivninger er en regnskapsmetode som brukes til å allokere kostnaden for en langsiktig eiendel over dens utnyttbare levetid. Avskrivningskostnader brukes for å bedre reflektere utgiftene og slitasjen til en langsiktig eiendel når den brukes. Denne metoden brukes for å matche utgiftene til eiendelen til inntektene den genererer. Beløpet for avskrivningsutgifter som registreres hver periode, beregnes … Les mer

Beleggsgrad

Beleggsprosenten er andelen utleieenheter i en gitt eiendom som er bebodd av leietakere. En eiendom med høyt belegg vurderes å være mer ønskelig og verdifull enn en med lav belegg. Er ADR og ARR det samme? Nei, ADR og ARR er ikke det samme. ADR (Average Daily Rate) er et mål på gjennomsnittlig pris betalt … Les mer