Asset Swapped Convertible Option Transaction (ASCOT) Definisjon

En Asset Swapped Convertible Option Transaction (ASCOT) er en opsjonshandelsstrategi som innebærer samtidig kjøp av en konvertibel obligasjon og salg av en kjøpsopsjon på samme underliggende eiendel. Strategien er utformet for å gi nedsidebeskyttelse samtidig som den gir mulighet for oppsidepotensial. Nøkkelen til denne strategien er bruken av den konvertible obligasjonen for å gi nedsidebeskyttelse. … Les mer

Definisjon av ringepris

Kjøpsprisen er prisen som utstederen av en obligasjon kan innløse obligasjonen til før forfallsdatoen. Utstederen kaller vanligvis obligasjonen når rentene har falt, slik at den kan refinansiere obligasjonen til en lavere rente. For investoren betaler en konverterbar obligasjon vanligvis en høyere kupongrente enn en ikke-konverterbar obligasjon med samme forfallsdato. Denne høyere kupongrenten kompenserer investoren for … Les mer