Bail-Ins under finanskrise hjelper finansinstitusjoner

Begrepet «bail-ins under finanskrise» refererer til prosessen der finansinstitusjoner som sliter med å holde seg flytende under en finanskrise blir reddet ut av regjeringen. Dette gjøres ved å skyte inn kapital i institusjonen, eller ved å stille garantier for gjelden. Dette bidrar til å stabilisere institusjonen og forhindre at den kollapser, noe som vil forverre … Les mer

Confederate Dollar (CSD)

Den konfødererte statens dollar var valutaen som ble brukt i de konfødererte statene i Amerika under den amerikanske borgerkrigen. Den konfødererte dollaren ble opprettet i 1861, da de konfødererte statene i Amerika ble dannet. Den første konfødererte dollaren ble utstedt i februar 1862. Den konfødererte dollaren var mindre verdt enn den amerikanske dollaren, fordi de … Les mer