Bail-Ins under finanskrise hjelper finansinstitusjoner

Begrepet "bail-ins under finanskrise" refererer til prosessen der finansinstitusjoner som sliter med å holde seg flytende under en finanskrise blir reddet ut av regjeringen. Dette gjøres ved å skyte inn kapital i institusjonen, eller ved å stille garantier for gjelden. Dette bidrar til å stabilisere institusjonen og forhindre at den kollapser, noe som vil forverre finanskrisen ytterligere.

Hva er en kausjon i aksjon? Bail in action refererer til en prosedyre for restrukturering av bedriftens gjeld der kreditorene til et selskap samtykker i å akseptere mindre enn full betaling av gjelden til dem. Dette gjør at selskapet kan unngå konkurs og fortsette driften. Kausjonsprosedyren brukes vanligvis når selskapet ikke er i stand til å forhandle frem en frivillig restrukturering av gjelden med kreditorene.

Hvordan fungerer bankbail-ins?

En bankbail-in er når en banks kreditorer, inkludert innskytere, blir tvunget til å ta tap på sine investeringer i banken for å rekapitalisere den og holde den flytende. Dette gjøres vanligvis ved å konvertere gjeld til egenkapital, noe som gir kreditorene en eierandel i bankens fremtidige overskudd. I noen tilfeller kan kausjonen også innebære en delvis eller fullstendig nedskrivning av hovedstolen på gjelden.

Det har vært en rekke høyprofilerte bankbail-ins de siste årene, inkludert bail-in av Kypros største bank i 2013 og bail-in av Italias Monte dei Paschi di Siena i 2016.

Hva betyr det å redde en bank?

Når en bank er "redningsut" betyr det at staten gir økonomisk bistand til banken for å holde den flytende. Dette kan ha form av en direkte kapitaltilførsel, et lån eller en garanti på bankens eiendeler. Hensikten med en kausjon er å forhindre at banken svikter og å beskytte innskyternes penger.

En bank kan bli reddet ut av myndighetene av en rekke årsaker. For eksempel kan banken ha økonomiske vanskeligheter på grunn av dårlige lån, eller den kan stå i fare for å mislykkes på grunn av innskuddsløp. I noen tilfeller kan regjeringen redde en bank for å forhindre kollaps av det finansielle systemet.

Det er en rekke potensielle ulemper ved å redde en bank. For det første kan det bli dyrt for myndighetene. For det andre kan det oppmuntre bankene til å ta mer risiko, vel vitende om at de vil være beskyttet hvis ting går galt. Til slutt kan redningen av en bank sees på som å redde aksjonærene og lederne i banken, som kan ha tatt dårlige beslutninger som førte til bankens vanskeligheter.