Hva er underprising av en børsnotering?

Underprising av en børsnotering refererer til praksisen med å bevisst sette startprisen på en ny aksje eller verdipapir under dens sanne markedsverdi for å generere interesse og etterspørsel fra investorer. Denne teknikken brukes ofte av investeringsbanker og andre finansinstitusjoner for å generere buzz og spenning rundt et nytt tilbud, og kan resultere i en rask … Les mer

sponsor

En sponsor er en person eller organisasjon som gir økonomisk eller annen støtte til et prosjekt eller arrangement. Sponsorer brukes vanligvis i arrangementer som sport, konserter eller festivaler. De kan også brukes i utdanningsmiljøer, for eksempel når et selskap gir midler til en skoles vitenskapsmesse. Til gjengjeld for støtten får sponsorer vanligvis anerkjennelse i form … Les mer

Elektronisk bankvirksomhet

Elektronisk bankvirksomhet, eller også kalt virtuell eller nettbank, er en tjeneste som tilbys av finansinstitusjoner hvis oppgave er å la kundene deres utføre operasjoner og transaksjoner med sine produkter autonomt, uavhengig, sikkert og raskt over Internett. Blant de mest typiske transaksjonene som kan utføres gjennom denne tjenesten bank elektronikk er transferencias, sending og mottak av … Les mer

Kategorier B