Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) forklart med formel og eksempel

Den veide gjennomsnittlige kapitalkostnaden (WACC) er en finansiell beregning som beregner den gjennomsnittlige kostnaden for et selskaps kapital, som inkluderer både gjeld og egenkapital. WACC brukes til å diskontere et selskaps fremtidige kontantstrømmer for å bestemme deres nåverdi. WACC-formelen er: WACC = (E/V) x Re + (D/V) x Rd x (1-Tc) Hvor: E/V = forholdet … Les mer