Retrosesjon

Retrosesjon er et begrep som brukes i verdipapirindustrien for å beskrive prosessen med å returnere provisjoner eller gebyrer til den henvisende megleren. I hovedsak får megleren som opprinnelig solgte verdipapiret til investoren en del av gebyrene eller provisjonene som genereres fra handelen. Retrosesjon brukes ofte som en måte å generere ekstra inntekt for den henvisende … Les mer

Cramdown

En cramdown er en type konkursreorganisering der en dommer bekrefter en reorganiseringsplan over innvendinger fra noen kreditorer. I en cramdown kan dommeren «presse ned» planen ved å godkjenne den over innvendinger fra kreditorer som ikke støtter planen. Krav er relativt sjeldne, og de vil mest sannsynlig forekomme i tilfeller der debitor er et stort selskap … Les mer

Låneansvarlig Definisjon

En låneansvarlig er en person som er ansvarlig for opprettelse og behandling av lånesøknader. De samarbeider med låntakere for å samle inn nødvendig dokumentasjon og informasjon som trengs for å vurdere låntakerens kredittverdighet og for å avgjøre om de er kvalifisert for et lån. Låneansvarlige jobber vanligvis for banker, kredittforeninger og andre finansinstitusjoner. Hva er … Les mer