Hvordan kontrollerte utenlandske selskaper (CFC) fungerer

Et kontrollert utenlandsk selskap (CFC) er et utenlandsk selskap som kontrolleres av en amerikansk aksjonær eller aksjonærer. En CFC er underlagt spesielle skatteregler i henhold til Internal Revenue Code. En CFC er et utenlandsk selskap som kontrolleres av en amerikansk aksjonær eller aksjonærer. En CFC er underlagt spesielle skatteregler i henhold til Internal Revenue Code. … Les mer

Trickle-Down Economics

Trickle-down økonomi er en økonomisk teori som antyder at skattelettelser og andre økonomiske fordeler gitt til bedrifter og de velstående til slutt vil komme resten av samfunnet til gode. Teorien forbindes ofte med tilbudssideøkonomi. Hva er to synonymer for trickle? Drypp og drypp er begge verb som betyr å flyte eller falle i dråper. Hvordan … Les mer

Hvordan Employee Buyouts (EBO) fungerer

En ansatt buyout (EBO) er en transaksjon der et selskaps ansatte gis mulighet til å kjøpe selskapets eiendeler og overta eierskapet til virksomheten. I de fleste tilfeller vil de ansatte danne et nytt selskap eller partnerskap for å kjøpe eiendelene, selv om noen kan velge å kjøpe eiendelene direkte. De ansatte finansierer vanligvis kjøpet gjennom … Les mer

Hva er historiefortelling?

Betydningen av historiefortelling refererer til kunsten å fortelle en historie, gjennom historien klarer de å skape en gunstig atmosfære, som i markedsføring den kan brukes til å forbedre merkevarens image eller salg. Derfor er historiefortelling i markedsføring teknikken som klarer å få kontakt med brukerne, enten skriftlig, muntlig, eller gjennom en historie med et plot … Les mer

Kategorier F