Hva betyr primærdistribusjon?

En primær distribusjon er det første salget av aksjer av et selskap til offentligheten. Selskapet kan være nystiftet eller allerede børsnotert, men i begge tilfeller representerer primærfordelingen første gang selskapets aksjer har vært tilgjengelige for kjøp av allmennheten. Det finnes to typer primære distribusjoner: en børsintroduksjon (IPO) og en sekundær emisjon. En børsnotering er det … Les mer

Hva er et debetkort?

Debetkort er bankkort med magnetstripe eller en brikke som lar deg utføre økonomiske operasjoner, enten de er passive (reduserer den tilgjengelige saldoen), aktive (øker saldoen) eller nøytrale (det vil si at de opprettholder den tilgjengelige saldoen). Det er et av de mest brukte økonomiske verktøyene i verden, og i motsetning til Kredittkort, i denne typen … Les mer

Kategorier D

Hva er arbeidskapital?

Definisjonen av arbeidskapital, også kjent som arbeidskapital eller revolverende fond, er økonomiske ressurser langsiktig som et selskap krever for å utvikle sin aktivitet på kort sikt. Begrepet arbeidskapital forstås også som delen av omløpsmidler Den finansieres gjennom langsiktige ressurser og som kommer fra permanent kapital, som finansieringskreditter og nettoverdi. Arbeidskapitalen er nødvendig for ethvert selskap … Les mer

Kategorier A