Grunneffektdefinisjon

Basiseffektdefinisjonen er når sammenligningen av to datapunkter gjøres, og utgangspunktet for sammenligningen er basisåret. Basiseffekten kan være enten positiv eller negativ, avhengig av om datapunktet i basisåret er høyere eller lavere enn datapunktet i inneværende år. Basiseffekten brukes til å jevne ut kortsiktige endringer i data, og for å vise den langsiktige trenden. Hva er … Les mer

Hva er et globalt fond?

Et globalt fond er en type verdipapirfond som investerer i en rekke verdipapirer fra hele verden. Fondet kan investere i aksjer, obligasjoner og andre typer verdipapirer. Globale fond gir investorer eksponering mot et bredt spekter av investeringer og kan bidra til å diversifisere en portefølje. Hva er de 5 statlige midlene? De 5 statlige midlene … Les mer

Hva er en leveraged buyout (LBO)?

Begrepet leveraged buyout (LBO) refererer til kjøp av et selskap gjennom utenlandsgjeld. Sammen med alle pengene er hele summen den som fullfører kjøpet av selskapet. Som innflytelse brukes eiendeler (som varer) til selskapet som skal anskaffes hovedsakelig, dette gjør det mulig å sikre kjøpet og pengene som er lånt ut. Denne typen operasjoner er veldig … Les mer

Kategorier L