Bear Market Guide: Hva det er, de forskjellige fasene, eksempler og hvordan du investerer i løpet av en

Bear Market Guide: Definisjon, faser, eksempler og investering i løpet av en. Hva er trinn 3 i aksjemarkedet? I aksjemarkedet er trinn 3 typisk preget av en vedvarende periode med bullish momentum. Dette er vanligvis ledsaget av sterke økonomiske fundamentaler og stigende aksjekurser. I løpet av denne fasen er investorer generelt optimistiske med tanke på … Les mer

Kjære penger

I makroøkonomi er «kjære penger» en situasjon der penger blir dyrere, eller kostnadene ved å låne penger øker. Dette kan skje når etterspørselen etter penger øker, eller når tilgangen på penger avtar. I begge tilfeller er resultatet høyere renter. Kjære penger kan også referere til en situasjon der verdien av penger synker. Dette kan skje … Les mer

Swing High Definition og taktikk

En swing high er en lysestake med en høyere høy og en lavere lav enn lysestakene på hver side av den. En swing high kan også betraktes som en topp på et prisdiagram. Taktikken innebærer å bruke svingen høyt som et referansepunkt for å identifisere potensielle reverseringspunkter i markedet. For eksempel, hvis markedet er i … Les mer