Gjeld

Gjeld er en avtale mellom to parter der den ene parten (låntakeren) godtar å gi den andre parten (långiveren) en sum penger, varer eller tjenester nå, og låntakeren samtykker i å tilbakebetale långiveren på et senere tidspunkt. Vilkårene i avtalen spesifiserer vanligvis mengden penger som skal lånes, renten og datoen eller tidsplanen for tilbakebetalinger. Gjeld … Les mer

Carbon Disclosure Rating

Karbonavsløringsvurdering er et mål på kvaliteten på et selskaps avsløring av sine klimagassutslipp. Det brukes vanligvis som en proxy for selskapets samlede utslippsresultater. Rangeringen er basert på en skala fra A til D, hvor A er best og D er dårligst. Karbonavsløringsvurderingen er viktig for investorer som er interessert i sosialt ansvarlige investeringer (SRI). SRI … Les mer

Databeskyttelsesansvarlig – DPO

Databeskyttelsesansvarlig (DPO) er en medarbeider som er ansvarlig for å sikre at en organisasjon overholder databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesansvarligs rolle er å: gi råd til organisasjonen om dens databeskyttelsesforpliktelser overvåke organisasjonens etterlevelse av databeskyttelsesloven håndtere databeskyttelsesforespørsler fra enkeltpersoner samarbeide med informasjonskommissærens kontor (ICO) DPO utnevnes vanligvis av organisasjonens toppledelse. Databeskyttelsesansvarlig trenger ikke å være advokat, men må … Les mer