Risikokapital

Risikokapital refererer til pengene som investorer er villige til å tape uten å påvirke livsstilen deres negativt. For mange investorer er disse pengene investert i ventures med høy risiko og høy belønning, som penny-aksjer, oppstartsbedrifter og venturekapital. Selv om det ikke er noen sikker måte å tjene penger på disse investeringene, kan de tilby potensialet … Les mer

Hva er aktivaallokering og hvorfor er det viktig?

Med Eksempel. Asset allocation er prosessen med å dele en investeringsportefølje mellom ulike aktivaklasser, for å oppnå ønsket nivå av risiko og avkastning. De tre viktigste aktivaklassene er aksjer, obligasjoner og kontanter. Det er mange forskjellige måter å allokere eiendeler på, men en vanlig tilnærming er å bruke en blanding av aksjer og obligasjoner. Blandingen … Les mer