Avkastning på gjennomsnittlig egenkapital (ROAE)

Avkastning på gjennomsnittlig egenkapital (ROAE) er et finansielt forhold som måler lønnsomheten til et selskap i forhold til egenkapitalen til dets aksjonærer. Forholdet beregnes ved å dele selskapets nettoinntekt på gjennomsnittlig egenkapital. ROAE er en god indikator på hvor godt et selskap bruker midlene som er investert av aksjonærene. En høy ROAE indikerer at selskapet … Les mer

Hensikten med erstatningsbrev

. Begrunnelsen bak erstatningsbrev. Hva skjer når du skadesløser noen? Når du skadesløser noen, godtar du å kompensere dem for eventuelle tap eller skader de kan pådra seg som følge av handlingene dine. Dette kan gjøres gjennom forsikring, ved å sette av penger i et fond, eller ved å love å betale erstatning av egen … Les mer