Hva er en vekstmarkedsøkonomi?

En fremvoksende markedsøkonomi er et land som er i ferd med industrialisering og økonomisk vekst. Fremvoksende markeder er typisk preget av høye nivåer av fattigdom, inntektsulikhet og økonomisk ustabilitet. Begrepet «fremvoksende markedsøkonomi» brukes ofte om hverandre med «økonomi i utvikling». Imidlertid er det en subtil forskjell mellom de to begrepene. En økonomi i utvikling er … Les mer

Demand For Labor

Etterspørselen etter arbeidskraft er mengden arbeidskraft som bedrifter er villige og i stand til å ansette til en gitt lønnssats. Etterspørselen etter arbeidskraft er en avledet etterspørsel; det er avledet fra etterspørselen etter produktene som arbeidskraften produserer. Etterspørselen etter arbeidskraft bestemmes av det marginale inntektsproduktet av arbeidskraft (MRPL). MRPL er den marginale inntekten generert av … Les mer