Hva er en vekstmarkedsøkonomi?

En fremvoksende markedsøkonomi er et land som er i ferd med industrialisering og økonomisk vekst. Fremvoksende markeder er typisk preget av høye nivåer av fattigdom, inntektsulikhet og økonomisk ustabilitet. Begrepet «fremvoksende markedsøkonomi» brukes ofte om hverandre med «økonomi i utvikling». Imidlertid er det en subtil forskjell mellom de to begrepene. En økonomi i utvikling er … Les mer