Chief Investment Officer (CIO)

En Chief Investment Officer (CIO) er en toppleder som er ansvarlig for å føre tilsyn med investeringsaktivitetene til en finansinstitusjon. CIO er vanligvis ansvarlig for å utvikle og implementere investeringsstrategier, velge og administrere investeringsforvaltere og overvåke og rapportere om investeringsresultater. CIO-rollen blir stadig viktigere ettersom finansinstitusjoner søker å optimalisere investeringsporteføljene sine i et risikovillig miljø. … Les mer

Hva er USAs nasjonale gjeldstak?

Hva er USAs nasjonale gjeldstak? Hvem skylder USA statsgjelden til? Den amerikanske statsgjelden er gjelden som den føderale regjeringen i USA skylder. Nasjonalgjelden er gjelden som påløper av den føderale regjeringen i USA gjennom utstedelse av verdipapirer fra finansdepartementet til offentligheten og andre føderale myndigheter. Statsgjelden består av både offentlig gjeld og interngjeld. Den offentlige … Les mer