Forstå nedleggelsespunkter

Et nedstengningspunkt er det stadiet i et selskaps livssyklus der det ikke lenger kan fortsette å operere uten å pådra seg ytterligere gjeld. Dette punktet nås vanligvis når et selskap ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser, for eksempel å betale sine ansatte eller leverandører. En nedleggelse kan også oppstå når et … Les mer

Hvordan stoler er forskjellige fra administrerende direktører

Begrepet «How Chairs Are Different From CEOs» refererer til de forskjellige rollene som disse to bedriftsposisjonene spiller i et selskap. Mens administrerende direktør er ansvarlig for overordnet strategi og retning, er styrelederen ansvarlig for å sikre at styret er effektivt og at aksjonærenes interesser er representert. Mens både administrerende direktør og styreleder er viktige stillinger … Les mer

Netto likvide eiendeler

Netto likvide eiendeler er et selskaps kortsiktige eiendeler minus dets kortsiktige gjeld. Denne beregningen brukes til å måle et selskaps likviditet, som er evnen til å betale sine kortsiktige forpliktelser. Et selskaps kortsiktige eiendeler inkluderer kontanter, omsettelige verdipapirer og kundefordringer. Kortsiktig gjeld inkluderer leverandørgjeld, påløpte kostnader og kortsiktig gjeld. Netto likvide eiendeler kan være positive … Les mer