Kapitalutstrømning

Kapitalutstrømning refererer til økningen i verdien av et lands valuta som følge av kjøp av utenlandske eiendeler. Et lands valuta vil styrkes (styrkes) hvis etterspørselen etter den valutaen er større enn tilbudet. Når et lands valuta appresierer, vil prisen på importerte varer synke og prisen på eksporterte varer øke. En kapitalstrøm kan også oppstå når … Les mer

Phantom Stock Plan: Hva det er, hvordan det fungerer, 2 typer

Hva er en Phantom Stock Plan? En fantomaksjeplan er en type insentivplan for ansatte som gir ansatte rett til å motta kontant- eller aksjebonus basert på selskapets resultater. Det er to typer fantomaksjeplaner: 1. Ikke-kvalifiserte fantomaksjeplaner 2. Incentivaksjeplaner Ikke-kvalifiserte fantomaksjeplaner er ikke underlagt det samme skatteregler som insentivaksjeplaner. Incentivaksjeplaner kan gi ansatte en skattefordel hvis … Les mer

Inkorporering og første etablering

Inkorporeringskostnadene og førsteetableringskostnadene er en rekke utgifter som er nødvendige for å starte en forretningsaktivitet. Det er de første utgiftene et selskap har før de begynner å jobbe. På den ene siden er det juridiske utgifter, og på den andre utgiftene som gjør at vi kan starte vår hovedaktivitet. Grunnlovskostnadene refererer til utgifter til notarius, … Les mer

Kategorier U