Hva er en aksjerisikopremie?

Aksjerisikopremien (ERP) er meravkastningen som en aksjeportefølje forventes å tjene over en risikofri rente. ERP brukes ofte som et mål på risikoen ved aksjeinvesteringer. Aksjerisikopremien kan dekomponeres i to deler: markedsrisikopremien og størrelsespremien. Markedsrisikopremien er meravkastningen som forventes fra å holde en portefølje av alle risikofylte eiendeler, mens størrelsespremien er meravkastningen som forventes fra å … Les mer

monopolist

En monopolist er en person eller bedrift som har full kontroll over et produkt eller en tjeneste. Monopolister kan kontrollere prisen på produktet eller tjenesten deres, og de har ofte en stor markedsandel. Monopolister har ofte en urettferdig fordel fremfor sine konkurrenter, og de kan bruke sin makt til å kvele konkurransen. Hva er monopolistisk … Les mer