Lindahl Likevektsdefinisjon

I en Lindahl-likevekt er hver forbrukers etterspørsel etter en vare eller tjeneste lik produsentens tilbud av den varen eller tjenesten, tatt i betraktning alle andre forbrukeres og produsenters krav og forsyninger. Likevekten er oppkalt etter den svenske økonomen Erik Lindahl. Hva betyr kvasi i lov? Ordet kvasi i lov refererer typisk til en juridisk enhet … Les mer

Import og eksport prisindekser (MXP) Definisjon

Import- og eksportprisindeksene (MXP) måler endringene i prisene på en kurv med importerte og eksporterte varer og tjenester. Indeksene er beregnet ved hjelp av data fra nasjonalregnskapet og utgis månedlig. Import- og eksportprisindeksene er viktige indikatorer på inflasjon og kan brukes til å måle konkurranseevnen til et lands eksport. Indeksene kan også brukes til å … Les mer