First Mortgage Definisjon

Et førstepantlån er et lån som er sikret med eiendomsrett. Låntaker bruker eiendommen som sikkerhet for lånet. Et første boliglån er det primære lånet som betaler for eiendommen. Den har prioritet over alle andre heftelser eller krav på eiendommen. Hvis låntakeren misligholder lånet, kan långiveren utelukke eiendommen og selge den for å hente inn tapene. … Les mer