Variable Rate Demand Note (VRDN)

En Variable Rate Demand Note (VRDN) er en type gjeldsinstrument som vanligvis betaler renter med en variabel rente. VRDN-er utstedes vanligvis av store finansinstitusjoner og har en relativt lang forfallsdato. Rentebetalinger på VRDN-er utføres vanligvis på månedlig eller kvartalsvis basis. VRDN-er kan være en attraktiv investering for inntektsøkende investorer, da de gir potensial for høyere … Les mer