Definisjon Historisk volatilitet (HV)

Historisk volatilitet er et mål på hvor mye et verdipapirs pris har fluktuert over en viss tidsperiode. Den beregnes ved å ta standardavviket til verdipapirets pris over den angitte tidsperioden. Jo høyere historisk volatilitet, desto mer har verdipapirets pris fluktuert over tidsperioden. Dette kan sees på som et mål på risiko, da høyere volatilitet generelt … Les mer