Feilperiode

Et feilledd er et begrep som inngår i en statistisk modell for å ta høyde for variabilitet i dataene som ikke er forklart av prediktorvariablene. Feilbegrepet kalles også noen ganger residual. I en lineær regresjonsmodell er feilleddet representert med den greske bokstaven epsilon (ε). Feilleddet antas å være normalfordelt med et gjennomsnitt på null. Feilbegrepet … Les mer