Forstå avdelingsoverheadsatsen

Begrepet «Departmental Overhead Rate» (DOR) brukes for å beskrive forholdet mellom de faste kostnadene som påløper en avdeling og inntektene generert av den avdelingen. DOR uttrykkes vanligvis som en prosentandel og brukes til å hjelpe ledere med å forstå den økonomiske konsekvensen av avdelingens overheadkostnader. DOR kan brukes til å hjelpe med å vurdere den … Les mer