Foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer

Foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) er verdipapirfond som er autorisert til å markedsføres til detaljinvestorer i EU. UCITS må overholde et harmonisert reguleringsregime som sørger for investorbeskyttelse, operasjonelle minimumsstandarder og depositarkrav. UCITS-fond kan forvaltes enten aktivt eller passivt. Aktivt forvaltede UCITS må ha en definert investeringspolitikk og -mål, og skal forvaltes i … Les mer