Å tjene eiendeler

Begrepet «inntjenende eiendeler» refererer til enhver eiendel som har potensial til å generere inntekt. De vanligste typene opptjenende eiendeler er aksjer, obligasjoner og andre investeringer. Imidlertid kan enhver eiendel som har potensial til å generere inntekt betraktes som en inntektsgivende eiendel. Å tjene eiendeler er viktig fordi de kan gi en inntektskilde. Denne inntekten kan … Les mer

Hva er dation i betaling?

Dasjonen i betaling består i å levere en ting i betaling av en gjeld. For at dette skal skje, er det som hovedregel nødvendig at kreditor godta å motta tingen i betaling. Når vi snakker om dasjon i betaling, refererer vi vanligvis til boliglånsmarkedet og til de tilfellene hvor pantelåneren av en eller annen grunn … Les mer

Kategorier B