Eiendomsinvesteringsgruppe (REIG)

A Real Estate Investment Group (REIG) er et selskap eller organisasjon som samler penger fra investorer for å kjøpe eiendom. Gruppen har da ansvar for å vedlikeholde og forvalte eiendommen, samt finne leietakere og kreve inn husleie. REIGs kan være et godt alternativ for investorer som ønsker å være involvert i eiendom, men som ikke … Les mer

Velg klokt når du etablerer et generelt partnerskap for å unngå risiko

. Velg klokt: Risikoen ved å etablere generelle partnerskap Hvilken av følgende er en fordel for et selskap fremfor en partnerskapsquizlet? Det er flere fordeler med et selskap fremfor et partnerskap, inkludert: 1. Begrenset ansvar: Aksjonærer er kun ansvarlige for beløpet de investerte i selskapet, og ikke for eventuelle gjeld eller forpliktelser selskapet pådrar seg. … Les mer

Krigseksklusjonsklausul

En krigseksklusjonsklausul er en type klausul som ofte finnes i forsikringskontrakter som utelukker dekning for tap eller skade forårsaket av krig, invasjon eller fiendtligheter (enten krig er erklært eller ikke). Klausulen kan også utelukke dekning for borgerkrig, opprør eller opprør. Hva er de to kategoriene av ekskluderinger? Det er to kategorier av unntak i bedriftsforsikring: … Les mer

Hva er front office?

Begrepet front office er et begrep som oversatt til spansk betyr front office. Det refererer til settet med strukturer av en organisasjon som styrer interaksjon med brukere eller kunder. Det er klassifisert som rommet der klienten kan komme i kontakt med selskapet, hvor forbrukeren er hovedpersonen og der selskapet må streve for å gi sitt … Les mer

Kategorier F