Velg klokt når du etablerer et generelt partnerskap for å unngå risiko

. Velg klokt: Risikoen ved å etablere generelle partnerskap Hvilken av følgende er en fordel for et selskap fremfor en partnerskapsquizlet? Det er flere fordeler med et selskap fremfor et partnerskap, inkludert: 1. Begrenset ansvar: Aksjonærer er kun ansvarlige for beløpet de investerte i selskapet, og ikke for eventuelle gjeld eller forpliktelser selskapet pådrar seg. … Les mer