Hva er en vektet gjennomsnittlig kupong (WAC)?

En vektet gjennomsnittlig kupong (WAC) er det vektede gjennomsnittet av kupongene til alle obligasjonene i en portefølje. Vekten er basert på markedsverdien av hver obligasjon. Den veide gjennomsnittlige kupongen brukes for å gi et mer nøyaktig bilde av porteføljens gjennomsnittlige rente. Dette er fordi obligasjoner med høyere kuponger vil ha større innvirkning på det vektede … Les mer

Lese inn ytelser ved utilsiktet død

Å lese inn fordeler ved utilsiktet død betyr at hvis du dør som følge av en ulykke, vil mottakerne motta en dødsfallsstønad. Denne fordelen kommer i tillegg til eventuelle andre dødsfordeler som kan betales under livsforsikringen din. Hva anses som et utilsiktet dødsfall for livsforsikring? Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da … Les mer